Perfect Bar Online

Pomoc

Spis treści:

Wizja i cel serwisu

Dostarczając rzetelnych informacji umożliwiamy sprawne zarządzanie gastronomią.

Serwis Perfect Bar Online umożliwia dostęp do całej historii inwentaryzacji magazynów barowych Twojej organizacji. Pozwala na podgląd aktualnego stanu lokalu oraz przeprowadzanie analiz ilościowo-jakościowych o sprzedaży w organizacji klienta. Umożliwia kontrolowane udostępnianie informacji wybranym pracownikom aby poprawić zarządzanie i ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących prowadzonego asortymentu. Źródłem danych serwisu jest aplikacja Perfect Bar, która umożliwia szybkie wykonanie remanentów alkoholi i pozostałych produktów gastronomicznych.

Usługa jest kierowana także do audytorów świadczących usługi inwentaryzacyjne - dzięki Pefect Bar Online można błyskawicznie raportować stan przedsiębiorstwa i wykonanych prac. Wykonując zlecenia dla wielu organizacji docenicie możliwość filtrowania dostępu do raportów wg barów, w których zostały wykonane.

Organizacja, bary, raporty

Usługa pozwala na gromadzenie danych z wielu barów lub lokali. Dane prezentowane są w postaci schematu organizacyjnego. Wyświetlane są jedynie te bary, do których Użytkownik ma przyznany dostęp.

Klikając w nazwę baru lub lokalu uzyskamy dostęp do wszystkich raportów z nim powiązanych. Poniżej wyświetla się skrót do ostatniej (najnowszej) inwentaryzacji).

Lista inwentaryzacji prezentuje wszystkie raporty organizacji lub elementy powiązane z wybranym barem. W podsumowaniu widoczne są m.in. datę wykonania, ostatniej aktualizacji (w przypadku edycji raportu) oraz wykonawcę remanentu. Po kliknięciu w element listy wyświetlony zostaje pełny raport.

Uprawnienia dostępu

Serwis Pefect Bar Online pozwala na proste zarządzanie prawami dostępu do zgromadzonych danych. Użytkownikowi można przydzielić jedną z ról:

  • Administrator - umożliwia ona pełny dostęp do wszystkich barów oraz ich inwentaryzacji. Dodatkowo Administrator może zarządzać prawami dostępu pozostałych Użytkowników w ramach organizacji Klienta. W szczególności może tworzyć lub usuwać konta oraz zmieniać role użytkowników.
  • Gość - dostęp do barów jest ograniczony co elementów przypisanych przez Administratora. Administrator może wybrać czy Gość ma dostęp do wszystkich czy tylko do wybranych barów i ich inwentaryzacji. Gość nie może zarządzać prawami dostępu (tworzyć kolejnych kont ani zmieniać praw dostępu).

Zarządzanie prawami dostęp jest dostępne w zakładce “Uprawnienia”.

Dziennik zmian

Wersja v0.2.0.14

Dodanie typów raportów (standardowy, skrócony, grupowany po PLU)

Dodanie eksportu do plików CSV

Wersja v0.1.0.11

Wersja testowa serwisu.